Підручники УМІ

2018

 • УКРАЇНСЬКОЮ ПРО КУЛЬТУРУ. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego.
  Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska.
  Poziom zaawansowany wyższy, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2018. – 234
  s.

2017

 • „Українська мова як іноземна. підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень“: Навчальний посібник, Олена Новікова, Ольга Тулузакова,                      Уляна Штанденко. За редакцією Олени Новікової. Миколаїв, видавництво ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 332 с.
  Переможець XII обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще навчальне видання та підручники».

2016

cover1

 • Borys O., Jeż M., Mytnik I. Ukraiński język prawny i prawniczy. Poziom zaawansowany wyższy. Warszawa, 2016. – Підручник для поляків, які володіють українською на високому рівні й прагнуть підвищити його, при цьому особливо розширити знання спеціальної термінології з галузі права.
  Для студентів, що готуються стати перекладачами.

2015

 • Бурак М. «Яблуко»: підручник з української мови як іноземної (базовий рівень). – Львів: Видавництво УКУ, 2015. – 268 с.

2014

cover2014

 • Антонів O., Романюк С., Синчак O. Україна-Польща. Діалог культур. Warszawa, 2014. – Підручник для поляків, які володіють українською на високому рівні і прагнуть вдосконалити його. Матеріал базований на оригінальних текстах – польських і українських, що стосуються різних тематичних напрямків – політика, мистецтво, мода, наука, спорт, література. Кожен модуль містить завдання, що повинні розвивати усі компетенції – читання, слухання, писання, додатково – завдання на переклад. Додаток – диск із професійним записом текстів для слухання.cover2013
 • Delura, S., Kononenko, I., Mytnik, I., Romaniuk, S., Saniewska, M., Samadowa, A., Jeż, M., Zambrzycka, M. Z ukraińskim na ty, część 2. Warszawa, 2014. – Підручник для поляків, рівень В1. Частина 2. Складається з розділів, що містять 1-2 оригінальні тексти й завдання до них. Вправи мають допомогти вдосконалити знання української мови. Передбачений для студентів філології
 • Навчальні матеріали з розвитку мови для іноземних студентів-медиків
  2-3-го курсів /Укладач: М.М. Набок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2014. – 68 с.
 • Палінська О. Крок -2 – продовження навчального комплексу «КРОК» длявсіх, хто вивчає українську як іноземну на рівні В1. Навчальний посібникдля студента, диск, робочий зошит. Видавець: «Дон Боско», 2014.
 • Навчальний посібник «Автостопом по Україні» – аудіокнига з вправами,призначена для студентів, які володіють українською мовою на рівні С1.Автори: О.Палінська, О.Качала. Видавець: Видавництво Львівськоїполітехніки, 2014.

2013

 

 • Українська мова для іноземних студентів: Посібник/ Винник В.М., Гайда
  О.М., Драч І. Д., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Жмудська Г.В., Мельник
  Т.П.,

cover2013_2

 • Delura, S., Drobiszewska, U., Kononenko, I., Mytnik, I., Romaniuk, S., Saniewska, M., Zambrzycka, M. Z ukraińskim na ty, część 1. Warszawa, 2013. – Підручник для поляків, рівень В1. Складається з розділів, що містять 1-2 оригінальні тексти й завдання до них. Вправи мають допомогти вдосконалити знання української мови. Передбачений для студентів філології.
 • Дерба С.М. «Знайомство з Україною» – Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів/ – 2-ге вид., виправлене і доповнене.- К.: Фенікс, 2013. – 97 с.
 • Дерба С.М., Любчевська-Сокур В.О. «Українська мова для іноземних студентів. Наукові тексти та завдання до них» – Вінниця 2012. Видавець «Меркьюрі-Поділля» – 188с., 10,5 друк.арк.
 • Новіцька О.І., Стефанишин К.Л., Тишковець М.П. – Тернопіль: Укрмедкнига,
  2013. – 288с.
 • RAHVUSED EESTIS. UKRAINLASED (Народи Естонії. Українці) – цікавіпізнавальні та інформативні матеріали про культуру і українців. Автори: Н.Гумницька, О.Палінська, О.Пташник, О.П’ятковська, Б.Сиванич,О.Туркевич, Г.Шміло. 2013
 • Zinkiewicz-Tomanek, B., Baraniwska, O. Język ukraiński. Dla średnio zaawansowanych. Kraków, 2013.

2012

 • «Мандрівка Україною» – навчальний посібник для читання на рівні В2.Автори: І.Ключковська, О.Палінська, О.Пташник, О.Туркевич, Б.Сиванич,Г.Шміло. Видавець: «Дон Боско», 2012.
 • Zinkiewicz-Tomanek, B., Baraniwska, O. Język ukraiński. Dla początkujących. Kraków. 2012.

2011

 • Швець Г.Д. Знайомтеся: Київ: Навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців. – К.: Видавець Федоров О.М, 2011. – 240 с. – 14 др.арк.
 • Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, В.О. Любчевська-Сокур, В.В. Овдіюк, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха. Українська мова для іноземців: (збірник вправ). – 2-ге вид., випр. Та допов. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 212 с. – 12,32 друк. арк.
 • – Макарова Г. Розмовляймо українською. Елементарний курс. Навчальний посібник / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : Фірма «Інкос», 2011. – 222 с.
 • Палінська О. Крок -1 (рівень А1 – А2). Українська мова як іноземна : книга для студента / книга для студента / О. Палінська, О. Туркевич. – Львів : Артос, 2011. – 100 с.
 • Дерба С.М. Знайомство з Україною (навч. посібн. з української мови для іноземних студентів). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 98 с.
 • Дем’янюк А.А. Практичний курс української мови (для іноземних студентів-філологів). Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 120 с. – 7 др. арк.
 • Бондарєва Н.О., Шевченко М.В. Іти – ходити, їхати – їздити… Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 281 с. 16,4 друк. арк.
 • Shevchuk Y. Beginner’s Ukrainian with interactive online workbook : a basic Ukrainian course / Y. Shevchuk. – New York : Hippocrene Books, 2011. – 434 p.

2010

 • Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого
  відділення /за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми: Університетська книга, 210. – 415 с. ISBN 978-966-680-521-1
 • Лисенко Н. О. Українська мова для іноземних студентів. Навч. Пос. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко. К.; Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.
 • Макарова Г. Розмовляймо українською. Вступний курс. Навчальний посібник / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : Фірма «Інкос», 2010. – 126 с.

2009

 • Дем’янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення (для іноземних студентів-філологів): навчальний посібник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. -120 с. – Гриф МОН України.

2005

 • Bekh O., Dingly J. Teach yourself: ukrainian / O. Bekh, J. Dingly. – London: Hodder Education, 2005. – 299 p.