УКРАЇНСЬКА ЯК ІНОЗЕМНА ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА


Підтримка та поширення української мови як іноземної одночасно означає, безумовно, і підтримку української культури в Україні, але насамперед за її кордонами. У Європі, для якої сьогодні характерне надзвичайне розмаїття культур, УМІ набуває особливого значення в об’єднанні власного перспективного погляду на українську культуру із поглядом на неї зі сторони. Таким чином, головним завданням та обов’язком української як іноземної має стати підтримка за допомогою мови української культури як одного з найважливіших факторів національної ідентифікації як в Україні, так і поза її межами. Отже, запрошуємо вас до діалогу з актуальних питань, пов’язаних із збереженням української ідентичності, а також проблемами соціокультурного простору:

  • міжкультурних комунікацій
  • етнокультурних традицій
  • мультикультуралізму та інкультурації
  • духовної і художньої культури, медіа-культури
  • культури спілкування
  • масової культури та молодіжних cубкультур